Om oss

Tur är det inte…

Screen Shot 2015-01-25 at 21.14.45”Tur är det inte” är mitt motto! Gunde Svan, Ingemar Stenmark och många andra lär ha sagt liknande. Med andra ord tror jag starkt på att ha en klar strategisk bild av sina förutsättningar för att sedan kunna anpassa sig när allt eller något förändras.

Per Magne, VD


Magne Management AB bidrar till uppdragsgivarens långsiktiga utveckling och lönsamhet genom konkreta råd i frågor om kompetens, marknadsföring, strategi och ledning/styrning.

Mycket kan se ut som tur på prispallen. Men framgång i affärer och idrott kommer av mycket planering, vilja, kreativitet och hårt slit. Eller som Albert Einstein lär ha sagt; ”5% inspiration, 95% transpiration”.

Magne Management startades av Per Magne år 2006. Idag har företaget samarbeten med ett flertal konsulter och verksamheter i Sverige och internationellt.

Välkommen att använda vår samlade erfarenhet inom marknadsföring, kompetensfrågor och strategi/ ledning. Vi bidrar effektivt inom en rad områden:

  • strategiska vägval
  • genomlysning av konkurrensförmåga
  • marknads-, sälj- och kompetensutveckling
  • coaching och karriärutveckling
  • rekrytering/search