Om oss

Tur är det inte…

”Tur är det inte” är mitt motto! Gunde Svan, Ingemar Stenmark och många andra lär ha sagt liknande. Men framgång i både affärer och idrott kommer av mycket planering, vilja, kreativitet och hårt slit. Eller som Albert Einstein lär ha sagt; ”5% inspiration, 95% transpiration”.

Med andra ord tror jag starkt på att jobba fram en klar strategisk bild av sina förutsättningar för att kunna anpassa sig när allt eller något förändras.

Sedan 2007 är jag också partner i Best People Consulting Group där vi kan hjälpa din verksamhet med strategiska frågor, bl a:

  • strategiska vägval
  • genomlysning av konkurrensförmåga
  • marknads-, sälj- och kompetensutveckling
  • coaching och karriärutveckling
  • rekrytering/executive search

Välkommen att använda vår samlade erfarenhet.