Executive Coaching

Roller på ledningsnivå är nästan alltid utmanande. Beslut och resultat skall levereras – ibland under extrem press. Vi supportar dig som är chef eller specialist till fortsatta framsteg i din yrkesroll. Somliga kallar det coaching, andra säger mentorskap. Vi ser det som en kombination där vi dels arbetar med coachande frågor och ger konkreta råd när du önskar det.