Executive Coaching

Roller på ledningsnivå är nästan alltid utmanande. Beslut och resultat skall levereras – ibland under extrem press. Vi supportar dig som är chef eller specialist till fortsatta framsteg i din yrkesroll. Somliga kallar det coaching, andra säger mentorskap. Vi ser det som en kombination där vi dels arbetar med coachande frågor och ger konkreta råd när du önskar det.

Executive coaching

Konsulter inom Magne Management AB har många års erfarenhet av coaching, karriärutveckling och outplacement på alla ledningsnivåer. Våra coacher har sin egen bakgrund i ett flertal branscher och yrkesområden som chefer, entreprenörer, specialister och konsulter.