Referenser & uppdrag

Konsulttjänster
 • Organisationskonsult;  rekrytering/Executive Search och karriärutveckling/outplacement i egen verksamhet sedan 2006
 • Strategi- och exportkonsult; Sveriges Exportråd (nuvarande Business Sweden) och egen verksamhet (3+3 år), med 250+ uppdrag
Coach och mentor
 • Bolagscoach; bollplank i strategifrågor åt VD och ledningsgrupp
 • Coach, mentor och rådgivare åt ett flertal ledare i större och mindre verksamheter samt i Connect Väst, ALMI och Brewhouse
 • Outplacementkonsult / karriärrådgivare till chefer/specialister
Chefsroller
 • Exportchef, Produktchef, Marknadschef, Internationell Marknadschef. Branscher t ex: IT, Kontorsutrustning, Health care (10 år)
 • Utbildningschef och studierektor; IHM Business School (7 år)
 • General Manager/ MBA Programme Director; Henley Business School in Sweden/IHM (8 år).
 • Interim manager; detaljhandelskedja (1 år)
 • Delägare detaljhandel (4 år deltid)
Utlandserfarenhet
 • Mångårigt arbete med utlandsverksamhet (Italien som fast stationerad 3 år, samt export-/affärsansvarig i som mest ca 30 länder samtidigt)
Utbildningskonsult
 • Lärare och handledare på IHM, universitet, m fl institut inom strategi, ledarskap, projektledning, entreprenörskap, marknadsföring, kommunikation och affärsekonomi
 • Examinator för Skolutmärkelsen på uppdrag av SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling)
Publicerat
 • Publicerat rapporter och studier inom beslutsfattande, produktivitet och ledarskapsfrågor och en lång rad handböcker och kompendier
 • Boken Framgångsrik nätverkare i samarbete med Lucia Severed, utgiven på Liber Förlag 2013
 Förtroendeuppdrag
 • Jury/ordförande i bl a utmärkelsen Årets Marknadsförare i Göteborg, Swedish Export Council Alumni (1985 t v), Swedish Henley HR Award m fl stipendier, Affärsidé-tävlingen MyMission/The Brewhouse Award 2007-2011 (Brewhouse Incubator) och Venture Cup 2011.
Styrelsearbete