Konsulttjänster

Magne Management har ett mycket omfattande virtuellt nätverk där vi för varje uppdrag finner den eller de personer som är mest lämpad för att kunna bidra i det aktuella uppdraget.


Företagsutveckling

Kontakta Per Magne när du vill diskutera hur företaget skall utvecklas och bli mer konkurrenskraftigt på din marknad. Per når du på 0736-407125 eller per.magne@magne.biz.

Strategival

Frågorna är många när man skall välja bästa väg framåt i en turbulent omvärld. Hur förändras efterfrågan? Varför beter sig kunderna som de gör? Var finns hindren och hävstängerna som kan bromsa eller ge fart för vår verksamhet.

Vad händer när vi gör på det ena eller andra sättet? Dessa och många andra frågor arbetar vi igenom tillsammans med dig för att hitta bästa vägen vidare. Kontakta Per Magne, VD och seniorkonsult i företaget. Ring 0736-407125, använd formuläret på kontaktsidan eller skriv direkt till per.magne@magne.biz.